اولین اردوی مدرسه در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

در روز چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱، اولین اردوی مدرسه در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ ویژه دانش‌آموزان کلاسهای هفتم و هشتم و نهم در ساعت ۱۴ آغاز و در ساعت ۱۶ به پایان رسید. این اردو به صورت یک اردوی ورزشی درون مدرسه ای اجرا شد.

On Wednesday, September 28, 2022, the first school camp in the academic year of 1401-1402 for the students of the seventh, eighth and ninth grades started at 14:00 and ended at 16:00. This camp was implemented as an intramural sports camp.


Tehran Adaptive & International School Boys Branch


Release date: 1401/07/07